Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό :

  α) την παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους των Γενικών Λυκείων , των ΕΠΑ.Λ. καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων και 

  β) την εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών,  επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

- Τα Δ.Ι.Ε.Κ. λειτουργούν ως ευέλικτα όργανα διαρκούς παροχής, αναπροσαρμογής και εκσυγχρονισμού των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και αποστολή τους είναι η παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόμενων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της Χώρας, με τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ωρολόγια Eβδομαδιαία Προγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου 2021Β

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Για γρήγορη πρόσβαση χρησιμοποιήστε το πλάγιο δεξιό menu

Για την  προστασία όλων μας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κλείστε ηλεκτρονικό ραντεβού από την επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες